Lesnik servisna ekipa

Sestavni del poslovanja je tudi skrb za servisiranje strojne opreme saj se zavedamo, da je poprodajna podpora kupcu  enako pomembna kot pri prodaji.

Servisne storitve se delijo glede na izvedbo storitev servisiranja na strojni opremi v času garancije in po izteku le te.   Podjetje Lesnik izvaja servisne storitve na območju, ki je enako prodajnemu področju. V okviru servisnih storitev se po potrebi izvede tudi ustrezna dobava in zamenjava okvarjenih ali iztrošenih sestavnih delov.  Storitve izvajamo v lastni režiji in ob pomoči ustreznih zunanjih sodelavcev.